Vizualizace

  Urbanistická studie

  Diskusní fórum

  Kontakt

 

 

www.hokejzaluzanky.cz

 

www.kometazaluzanky.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

Urbanistický návrh

Urbanistické řešení navrhuje demolici všech stávajících objektů. Po zdemolování stávajících objektů by byla vytvořena platforma nad stávajícím terénem. Pod touto platformou by se nacházelo parkoviště pro návštěvníky sportovního areálu a čítalo by 850 parkovacích stání. Z úrovně parkoviště jsou navrženy vstupy do jednotlivých objektů. Jedná se především o vstupy VIP hostů, hráčů a zaměstnanců. Na platformě se nachází hokejová hala, fotbalový stadión a další stavby sportovního charakteru. Fotbalový stadión je situován na pohledovou osu z ulice Rybníček. Hokejová hala se nachází na místě bývalého zimního stadiónu a je natočen na další pohledovou osu, tentokrát směrem z Lužáneckého parku. Z Ulice rybníček vede lávka přes rušnou komunikace na ulici Sportovní. Tato lávka opticky propojuje pohledovou osu z ulice Rybníček. V těsné blízkosti této lávky se nachází parkovací dům s kapacitou 1200 parkovacích stání. Na platformě je také vytvořen park, který svým vzhledem a vedením cest koresponduje s Lužáneckým parkem. Záměrem bylo docílit optického propojení Lužáneckého parku a nově navrhovaného sportovního areálu.