Vizualizace

  Srovnávací studie

  Názory odborníků

  Fakta

  Víceúčelová hala

  Vyšlo v mdiích

  Diskusní fórum

  Kontakt

 

 

www.hokejzaluzanky.cz

 

www.kometazaluzanky.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

SROVNÁVACÍ ANALÝZA MOŽNOSTI VYBUDOVÁNÍ VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HALY VE MĚSTĚ BRNĚ

Urbanistické aspekty:

 
POLOHA V RÁMCI SÍDELNÍ STRUKTURY
DOSTUPNOST
NAPOJENÍ NA SÍŤ MHD
ZAPOJENÍ DO FUNKČNÍ STRUKTURY MĚSTA
MOŽNOSTI ROZVOJE
PODPORA ZE STRANY OBYVATEL MĚSTA BRNA
EKONOMICKÉ UKAZATELE VÝSTAVBY
VIZE DO BUDOUCNA