Vizualizace

  Urbanistická studie

  Fotbalový stadion

  Hokejový stadion

  Diskusní fórum

  Kontakt

 

 

www.hokejzaluzanky.cz

 

www.kometazaluzanky.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORSKÁ ZPRÁVA

Architektonická studie v rámci diplomového projektu se zabývá vybudováním nového sportovního centra v brněnské oblasti Za Lužánkami. Návrh komplexně řeší urbanistické vazby, silniční dopravu, parkování a volnočasové možnosti v dané lokalitě. Na území vzniknou nové sportovní objekty, které vytvoří z oblasti Za Lužánkami ucelené centrum sportu a oddychu v přímé návaznosti na park Lužánky. Cílem bylo propojit park Lužánky o navrhované území pohodlným podchodem a docílit efektu využití území i v době mimo sportovních klání. Nově vybudované sportovní objekty budou respektovat tradici místa, historii a ekologii.

Ing. arch. Adam Lokajíček