Vizualizace

  Urbanistická studie

  Fotbalový stadion

  Hokejový stadion

  Diskusní fórum

  Kontakt

 

 

www.hokejzaluzanky.cz

 

www.kometazaluzanky.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

Urbanistický návrh

Hlavní myšlenkou návrhu nového Sportovního centra v Brně bylo zachovat génia loci lokality Za Lužánkami, očistit území od zbytečných a nefunkčních urbanistických celků a na jejich místě vytvořit nové sportovní a volnočasové objekty. Střízlivý styl území bohužel zcela narušují nové stavby - hotel, supermarket, tenisové kurty a zastaralý plavecký stadion. Hokejový stadion byl zbourán a fotbalový stadion zůstal bez využití (v současnosti se nachází v kritickém stavu). Dnes je území bez sportovního využití. Lidé si zvykli na umístění pompézního fotbalového stadionu, proto zůstane zachován, opraven a na stávajícím místě vzniknou nové tribuny splňující požadavky FIFA. Díra po hokejovém stadionu opět nabude svého sportovního ducha. Nová hokejová aréna je umístěna na stávajícím místě (v prohlubni po zbouraném hokejovém stadionu). Fanoušci se také mohou podchodem dostat do parku a centra, aniž by museli přecházet hlavní komunikaci. Lokalita bývala hojně porostlá stromy, dnes již značnou část vystřídalo betonové parkoviště před supermarketem. Území prošlo urbanistickým chaosem a nově postavené stavby (hotel, supermarket, parkovací plochy) brání dalšímu sportovně-rekreačnímu rozvoji.

            Komplexní návrh spočívá v citlivém a ekologickém znovuobnovení zašlé slávy Lužánek. Inspirací pro chodníky, situování a trasování byl tvar chobotnice, či krakatice. Ohniskem, mozkem chobotnice, se stal fotbalový stadion. V území jsou čistě funkčně vymezeny hlavní pěší směry (fotbalový stadion, hokejový stadion), které tvar chodníků respektuje. Trasování pěších komunikací účelově umožňuje nejkratší cestu z Lužáneckého parku, parkovišť a MHD zastávek na hlavní sportoviště. Již přes půl století zde fungovalo umístění hlavních staveb (hokej, fotbal), proto ho také návrh respektuje. Nemá smysl vyvracet a měnit "duch Lužánek" a upravit rozmístění - to by na území nefungovalo.

            Hlavní pěší trasa - park Lužánky - propojuje podchodem navrhované území. Podchod plynule navazuje na novou víceúčelovou arénu, ale také poskytuje průchod k fotbalovému stadionu a volnočasovým aktivitám. Nový chodníky slouží pro in-line okružní dráhu. Volnočasové aktivity jsou navrženy pro veškeré věkové kategorie s důrazem na mládež (v sousedství se nachází vysokoškolské koleje). V dobách mezi sportovním kláním areál slouží široké veřejnosti. Mezi novými stadiony se nachází podzemní parkování, jehož kapacita slouží nárazově pro hokej i pro fotbal. Prostor po zbouraném hotelu Boby je využit pro vybudování venkovního akvaparku s atrakcemi na úpatí zalesněného vrchu, kde se vybuduje nová rozhledna s výhledem na Brno. Spojením stávajícího plaveckého bazénu a venkovního aquaparku vznikne v Brně tolik očekávaný velký plavecký komplex. Další novostavbou na území se stává nové zakryté tenisové tréninkové centrum. Po zasazení vhodných dřevin a  vytvoření finálních parkových uprav slouží navržené území jako park oddychu a sportu.